Een mooi moment om de geschiedenis van dit laatste Nederlandse lichtschip vast te leggen. Dit boekje, bedoeld om de herinnering levend te houden aan dit aparte deel van de Nederlandse maritieme historie, bevat een beschrijving van de bijzondere technische en functionele aspecten van dit unieke, voor de veiligheid op zee zo belangrijke schip. Bovendien kon daarbij nog gebruik worden gemaakt van de langzaam wegebbende kennis en ervaring omtrent het dagelijks leven aan boord van dit lichtschip en de bijzondere belevenissen van haar opvarenden. Lichtschepen, voorheen belangrijke herkenningspunten voor de zeevarenden, maar overbodig geworden door de moderne navigatiemiddelen aan boord van zeeschepen zijn inmiddels, voor zover bekend alle van de wereldzeeën verdwenen en vervangen door grote lichtboeien en platforms. Een aantal van deze lichtschepen heeft thans een museale functie en houdt als maritiem erfgoed in enkele, oorspronkelijk zeevarende naties hun geschiedenis levend.

Levensloop 12HN

Prijs: € 2,50

 

De schrijvers

Cees de Jong was in de jaren 70 van de vorige eeuw als scheepswerktuigkundige, opvarende van Lichtschip 12 en later betrokken bij de automatisering van het schip.

Roel Brouwer was als voorzitter van het bestuur bij de oprichting van de Stichting Lichtschip 12 NOORD HINDER betrokken bij de omschakeling naar de museale functie van Lichtschip 12.

 

 

Naar bestelformulier

of

 terug naar het artikeloverzicht

 

 

Nieuws

 

Contact

Voor afspraken groepsbezoek en informatie:
info@noordhinder.nl 

Bezoekadres:
Koningskade 4
3221 CC Hellevoetsluis
Navigatie: Industriehaven 50
Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 1014
3220 BA Hellevoetsluis
E-mail: info@noordhinder.nl

Openingstijden

 

 

Indokken 2021

anbi logo   YT

logo bezoek hellevoetsluis